Si, världen är förklarad – i vetenskapens ljus

fördunstar all vår oro och smärta.

Nu är det inte långt emellan människornas hus,

men långt emellan hjärta och hjärta.

Nils Ferlin

Källa